s

 

W 1984 roku pani Krystyna Mruzek wykómbinowała, że lepi kozać dzieckóm w muzycznej grać ludowóm muzyke niż sie z nimi fórt tropić a walić kaj popadnie. Po jakimsi czasie tóm grupke muzykantów nazwała NOWINA. Wszystko to miało miejsce w Jabłónkowie, kiery leżi w tej czynści Ślónska Cieszińskigo, kiero sie dostała do Czeski Republiki. Poza szkołóm muzycznóm w Jabłónkowie my też reprezentowali jabłónkowskóm polskóm szkołe podstawowóm a miejscowe koło Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego. 

 

Przez kielasi roków sie przez Nowine przewijały dziecka, kiere sie ucziły grać u pani Mruzkowej, aż wymyślała młodszóm kapele – Lipke a potym eszcze Torke, a nazwa Nowina zaczła dorośleć razym z ostatnim składym. 

 

Dzisiejszo Nowina, to je 5,6 muzykantów a nikiedy eszcze jakosi śpiywoczka albo dalszi muzykant. Naszim podstawowym repertuarym je muzyka ludowo Ślónska Cieszińskigo a to głównie górolsko, ale starómy sie grać aj inszi regióny a rodzaje muzyki, coby jak nejlepi bawić ludzi. Growómy kaj nas popytajóm: na festiwalach, festynach, balach, wiesielach, urodzinach a inszich świyntach, po kościołach aj po gospodach.